<
  ИГЛЕНИ ЛАГЕРИ
BEARINGS
2019
d D C Означение Цена за 1бр.
15 22 14 15х22х14 7
15 22 16 15х22х16 7
17 24 14 17х24х14 7
17 24 16 17х24х16 7
18 25 12 18х25х12 10
18 25 14 18х25х14 10
19 25 12 19х25х12 10
19 25 14 19х25х14 10
19 26 12 19х26х12 10
19 26 14 19х26х14 7
19 26 16 19х26х16 7
20 26 12 20х26х12 10
20 26 14 20х26х14 7
20 26 16 20х26х16 7
20 27 14 20х27х14 8
20 27 30 20х27х30 15
 22 28  14  22х28х14  7
 22 28  30  22х28х30  15
 22 29  14  22х29х14  10
 22 29  30  22х29х30   15
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Високоякостни лагери подходящи за окачването на вашия мотоциклет!

Високоякостни лагери подходящи за окачването на вашия мотоциклет!