ВТУЛКИ
BEARING BUSHES
 
 
 
d D B Означение Цена за 1бр.   D d1 d B C Означение Цена за 1 бр.
10 17 16 10x17x16 10 лв   23 10 17 3.5 3 23-10x17x3,5 10 лв
10 15 21 10x15x21 10 лв   25 10 15 4 3 25-10x15x4 10 лв
10 17 39 10x17x39 10 лв   25 10 19 3 2 25-10x19x3 4 лв
12 19 37 12x19x37 12 лв   25 10 19 17 16 25-10x19x17 10 лв
12 19 39 12x19x39 12 лв   35 14 19 43.5 39.5 35-14x19x43.5 15 лв
12 19 42 12x19x42 12 лв   35 14 22 47   35-14x22x47 15 лв
12 17 48 12x17x48 12 лв   31 16 20 38   31-16x20x38 15 лв
12 19 49 12x19x49 12 лв   37 17 22 49.5 47 37-17x22x49.5 15 лв
12 19 50 12x19x50 12 лв   31 17 22 47.5   31-17x22x47.5 14 лв
12 19 51 12x19x51 12 лв   32 17 22 52 50 32-17x22x52 15 лв
12 17 57.5 12x17x57.5 12 лв   34 17 22 49.5 47 34-17х22х49,5 15лв
12 19 76.5 12x19x76.5 15 лв                
12 19 77.5 12x19x77.5 15 лв                 
14 22 57 14x22x57 12 лв                
14 22 62 14x22x62 12 лв                
14 22 69 14x22x69 12 лв                
14 22 89 14x22x89 15 лв                
14 22 93 14x22x93 15 лв                
15 20 36 15x20x36 12 лв                
15 22 57 15x22x57 12 лв                
15 20 57.5 15x20x57.5 12 лв                
15 19 63.3 15x19x63.3 12 лв                
15 20 64 15x20x64 12 лв                
16 20 41.5 16x20x41,5 12 лв                
16 20 43 16x20x43 12 лв                
16 22 63 16x22x63 14 лв                
16 20 87 16x20x87 15 лв                
17 22 49 17x22x49 12 лв                
17 22 54 17x22x54 12 лв                
17 22 57.5 17x22x57.5 12 лв                
18 28 6 18x28x6 4 лв                
18 22 57.5 18x22x57.5 12 лв                
Закалени шлайфани прецизни втулки подходящи за шарнирно окачване.

Закалени шлайфани прецизни втулки подходящи за шарнирно окачване.